Uporaba simulatorjev vožnje za usposabljanje za viličarje: Sodoben pristop

Viličar, nepogrešljiv del opreme v skladiščih, tovarnah in na gradbiščih, je korenito spremenil način ravnanja z materiali in njihovega prevoza. Vendar pa upravljanje viličarja zahteva specializirane spretnosti in znanje, da se zagotovi varnost tako uprav...
Read More

Sestavni deli simulatorja vožnje

Simulatorji vožnje so postali nepogrešljivo orodje pri razvoju in testiranju vozil, usposabljanju voznikov in raziskavah varnosti v cestnem prometu. Ponujajo varno in nadzorovano okolje za posnemanje scenarijev vožnje, s katerimi je mogoče manipulirati za...
Read More

​Simulatorji vožnje kot orodje za zmanjšanje emisij in onesnaževanja

V zadnjih letih se pospešeno povečuje osveščenost o pomembnosti zmanjševanja emisij in onesnaževanja, ki ga povzroča promet. Ena izmed inovativnih rešitev, ki se pojavlja na tem področju, so simulatorji vožnje. Ti napredni sistemi ponujajo številne predno...
Read More

Zgodovina in razvoj simulatorjev vožnje

Zgodovina in razvoj simulatorjev vožnje sega v zgodnje obdobje računalništva, ko so prvi koncepti virtualne resničnosti začeli spreminjati način, kako ljudje dojemajo trening in izobraževanje. Od preprostih mehanskih naprav do naprednih digitalnih sistemo...
Read More

Pozitivni učinki simulatorjev vožnje na voznike

UvodSimulatorji vožnje so postali ključno orodje za razumevanje in izboljšanje voznikove učinkovitosti in varnosti. Ponujajo edinstveno kombinacijo realizma in nadzora, kar raziskovalcem omogoča sistematično preučevanje vozniškega vedenja in razvoj ukrepo...
Read More

Daljinsko vodena vozila

Slika: Daljinsko voden vojaški droneVir: Lt. Col.. Leslie Pratt;Vsi smo že kdaj videli zgornjo fotografijo ali pa celo samo zračno plovilo v živo. To je UAV, oziroma brezpilotno zračno plovilo. Ta plovila na krovu nimajo ne pilota, ne kakršnegakoli drugeg...
Read More

Simulatorji vožnje v Formuli 1

Simulatorji vožnje so izjemno pomembni za pripravo voznikov tudi v Formuli 1. V obdobju omejenih testiranj so simulatorji postali ključni za pripravo voznikov. Namesto da bi na stezi prevozili na tisoče kilometrov, lahko vozniki simulirajo različne scenar...
Read More

Prihodnost izobraževanja voznikov: Ali lahko simulatorji vožnje popolnoma nadomestijo klasično izobraževanje?

Nove tehnologije, kot so virtualna resničnost in napredni simulatorji vožnje, oblikujejo prihodnost izobraževanja voznikov. Te naprave omogočajo učencem, da v varnem in nadzorovanem okolju doživijo realistične scenarije vožnje. Tehnologija Za razliko od s...
Read More

Izobraževanje voznikov urgentnih vozil na simulatorjih

🚨Izobraževanje voznikov urgentnih vozil na simulatorjih vožnje je eden izmed ključnih faktorjev za izboljšanje varnosti na naših cestah.Simulatorji vožnje, kot so Sim 83 - Simulatorji vožnje s podporo simulacijskega okolja eXpanSIM (Raving Bots - We simu...
Read More

Driving simulators as teambuilding activity

Driving simulators are not only fun and exciting, but they can also be used for teambuilding activities. Today we will explore some of the possibilities and positive effects of driving simulators in teambuilding activities.They are devices that mimic the ...
Read More

Driving simulation software

Driving simulation software is a type of software that simulates various aspects of driving, such as traffic, road conditions, vehicle dynamics, and driver behaviour. Driving simulation software can be used for driver training and education, as well as fo...
Read More

Driving simulators as an attraction at trade fairs

Driving simulators are a great way to attract visitors to your booth at trade fairs. They offer a fun and immersive experience that showcases your products or services in a realistic and engaging way. Whether you are in the automotive, transportation, gam...
Read More

Driving Simulators: A Sustainable Solution for Reducing CO2 Emissions in Driver Training

Introduction:In today's world, where sustainability is a pressing concern, innovative solutions are needed to minimize carbon dioxide (CO2) emissions across various sectors. One such solution in the realm of driver training is the utilization of driving s...
Read More

Truck drivers education with driving simulators

Driving simulators are becoming increasingly popular in the education and training of truck drivers. They offer a realistic and safe environment for drivers to practice their skills and learn new ones. In this article, we will discuss the benefits of driv...
Read More

Predsednik Republike Slovenije preizkusil naš simulator vožnje

Septembra 2022 se je na srečanju prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor preizkusil v vožnji tovornega vozila z našim simulatorjem. Po njegovih besedah, je bila to njegova prva interakcija s to...
Read More

Prednosti simulatorjev vožnje

Prednosti simulatorjev vožnjeSimulatorji vožnje so naprave, ki uporabnikom omogočajo, da se naučijo voziti avtomobile, tovorna vozila in druga vozila, brez tveganja za sebe ali druge udeležence v prometu. Simulatorji vožnje se uporabljajo za številne name...
Read More

Pomanjkanje voznikov tovornih vozil

Pomanjkanje voznikov tovornih vozilPomanjkanje voznikov tovornih vozil je vse bolj pereč problem, ki otežuje poslovanje mnogih transportnih podjetij. To lahko vpliva na stroške, zmožnost iskanja naložb in na splošno konkurenčnost podjetij v industriji.Voz...
Read More

The Benefits of Driving Simulators for New Drivers

 The Benefits of Driving Simulators for New Drivers Becoming a licensed driver is a rite of passage for many young people, but the process of learning to drive can be both stressful and dangerous. Fortunately, driving simulators offer a safer and more eff...
Read More

Driving Simulators: The Future of Driver Training

Driving simulators have been around for several decades, but their popularity and technology have exploded in recent years. With the increasing demand for safer roads and better drivers, driving simulators have become a crucial tool for both professional ...
Read More