Driving Simulators: A Sustainable Solution for Reducing CO2 Emissions in Driver Training

Introduction:In today's world, where sustainability is a pressing concern, innovative solutions are needed to minimize carbon dioxide (CO2) emissions across various sectors. One such solution in the realm of driver training is the utilization of driving s...
Read More

Truck drivers education with driving simulators

Driving simulators are becoming increasingly popular in the education and training of truck drivers. They offer a realistic and safe environment for drivers to practice their skills and learn new ones. In this article, we will discuss the benefits of driv...
Read More

Predsednik Republike Slovenije preizkusil naš simulator vožnje

Septembra 2022 se je predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor preizkusil v vožnji tovornega vozila z našim simulatorjem. Po njegovih besedah, je bila to njegova prva interakcija s tovornimi vozili in zato smo še toliko bolj ponosni, da lahko to omog...
Read More

Prednosti simulatorjev vožnje

Prednosti simulatorjev vožnjeSimulatorji vožnje so naprave, ki uporabnikom omogočajo, da se naučijo voziti avtomobile, tovorna vozila in druga vozila, brez tveganja za sebe ali druge udeležence v prometu. Simulatorji vožnje se uporabljajo za številne name...
Read More

Pomanjkanje voznikov tovornih vozil

Pomanjkanje voznikov tovornih vozilPomanjkanje voznikov tovornih vozil je vse bolj pereč problem, ki otežuje poslovanje mnogih transportnih podjetij. To lahko vpliva na stroške, zmožnost iskanja naložb in na splošno konkurenčnost podjetij v industriji.Voz...
Read More

The Benefits of Driving Simulators for New Drivers

 The Benefits of Driving Simulators for New Drivers Becoming a licensed driver is a rite of passage for many young people, but the process of learning to drive can be both stressful and dangerous. Fortunately, driving simulators offer a safer and more eff...
Read More

Driving Simulators: The Future of Driver Training

Driving simulators have been around for several decades, but their popularity and technology have exploded in recent years. With the increasing demand for safer roads and better drivers, driving simulators have become a crucial tool for both professional ...
Read More